Mielecka Orkiestra Symfoniczna

Poznaj naszą orkiestrę

Mielecka Orkiestra Symfoniczna – działająca od 2017 roku trzecia tego typu formacja w Polsce w miastach poniżej 70 tysięcy mieszkańców tworzona przez muzyków profesjonalnych, studentów oraz wyróżniających uczniów szkół muzycznych II stopnia z Mielca i regionu.

Skład Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej

W IV SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2020/2021
 • Edyta Chlebowska koncertmistrz
 • Jowita Nidecka–Kordas
 • Magdalena Rysz
 • Łukasz Skop
 • Regina Szlachta
 • Aleksandra Stankiewicz
 • Karolina Janocha
 • Magdalena Gumiela–Fryc
 • Agnieszka Żebro prowadząca grupę skrzypiec II
 • Iga Dąbrowska
 • Kornelia Czechura
 • Agnieszka Niedbała
 • Marlena Zielińska
 • Ewelina Mazur
 • Karolina Tomasik prowadząca grupę altówek
 • Maciej Woch
 • Natalia Ryba
 • Nina Kusek
 • Joanna Stasiak prowadząca grupę wiolonczel
 • Katarzyna Bochenek–Meisner
 • Marta Pluta
 • Monika Sobolewska
 • Magdalena Maziarz
 • Konrad Zapotoczny
 • Jarosław Wanecki
 • Helena Morawczyńska
 • Tomasz Ożóg
 • Natalia Brataniec
 • Bartosz Jawor
 • Piotr Wyzga
 • Marcin Pokusa
 • Agnieszka Marzec
 • Krzysztof Ryś
 • Piotr Rysiewicz
 • Patrycja Kolis
 • Erwin Żebro
 • Wojciech Fryc
 • Karol Rosół
 • Paweł Wilk
 • Karol Bik
 • Karolina Bystrowska

Dyrygent

FRANCISZEK WYZGA

Franciszek Wyzga – ukończył z wyróżnieniem Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie w specjalności fagot, po ukończeniu studiów muzykował w Filharmonii Krakowskiej, następnie był nauczycielem i dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mielcu, którą potem przemianował Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, powołując placówkę artystyczna stopnia średniego. W roku 1997 został prezesem nowo powołanego Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego. Założyciel prowadzonej przez Towarzystwo Mieleckiej Orkiestry Kameralnej prekursorki Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej. Laureat nagrody „Mielczanin Roku 2017” za zasługi dla rozwoju muzyki klasycznej w mieście i regionie.

Historia

MIELECKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Idea powołania profesjonalnej orkiestry prezentującej i popularyzującej muzykę klasyczną w mieście i regionie dojrzewała w głowie Franciszka Wyzgi od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy jako dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu, powoływał w Mielcu artystyczną placówkę II stopnia. Konsekwencją rosnącego poziomu artystycznego jej wychowanków powinno być tworzenie muzycznych formacji, które pozwalałyby wykorzystać ich potencjał, a jednocześnie docenić wysiłek i promować zdobyte umiejętności w środowisku lokalnym. W ten sposób wiosną 1997 roku powstaje Mieleckie Towarzystwo Muzyczne, które podejmuje się zorganizowania działalności Mieleckiej Orkiestry Kameralnej. Prace przebiegają sprawnie i już w kwietniu tego roku Orkiestra wykonuje inauguracyjny koncert w Sali Królewskiej dla władz miasta i zaproszonych gości, z konsulem generalnym Republiki Czeskiej Milanem Pepnikiem na czele. To świetny start niezwykle udanego inauguracyjnego sezonu artystycznego, w którym nowa formacja zaprasza melomanów na występy w ramach comiesięcznego cyklu „Wieczory muzyczne” oraz uświetnia uroczystości okolicznościowe  (m.in. miejskie spotkania opłatkowe), a kończy udziałem w Koncercie Inauguracyjnym I Mieleckiego Festiwalu Muzycznego najbardziej prestiżowej miejskiej imprezy kulturalnej w czerwcu 1998. Wcześniej, w styczniu tegoż roku kameraliści po raz pierwszy zapraszają mielczan na koncert noworoczny, który wkrótce staje się ich sztandarowym przedsięwzięciem, a w kwietniu rozpoczynają regularne występy w Kościele pod wezwaniem MBNP w Mielcu. Orkiestra działa w składzie dętym, a stanowią ją nauczyciele i wyróżniający się uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu: Paweł Wyzga – flet, Jan Buda, Piotr Wyzga – klarnet, Bogusław Pawełczak – saksofon, Piotr Karaś , Paweł Wałek – waltornia, Ireneusz Szela, Marcin Machała – trąbka, Paweł Gajda, Witold Góral – puzon oraz Marcin Żak – tuba. Dyrygentem jest jej założyciel, a jednocześnie prezes Mieleckiego Towarzystwa Muzycznego Franciszek Wyzga. Z historii działalności Orkiestry warto zapamiętać rok 2001, gdy zmienia ona swój profil z dętego na obowiązujący do dzisiaj symfoniczny, co pozwala znacznie rozszerzyć repertuar, wzbogacić brzmienie za sprawą powiększonej obsady wykonawczej. W roku 2006 Orkiestra definitywnie zmienia estradę przenosząc się z Sali Królewskiej na reprezentacyjną scenę koncertową miasta w Domu Kultury SCK. To pozwala podnieść poziom organizacyjny imprez realizowanych od tej pory z większym rozmachem, nie do przecenienia staje się też większa pojemność widowni, ułatwiająca dostępność prezentacji orkiestry dla stale rosnącej liczby melomanów zainteresowanych koncertami. Podstawową działalność artystyczną pierwszej dekady XXI wieku stanowią grane rokrocznie dwa koncerty symfoniczne – Noworoczny w stylu wiedeńskim w sali widowiskowej DK SCK oraz Wielkanocny w Kościele pod wezwaniem MBNP. Nowy rozdział w działalności Orkiestry otwiera rok 2011, gdy zmienia się skład personalny formacji, w której miejsce uczniów zajmują w większości profesjonalni muzycy z Mielca i regionu, następuje znaczący wzrost poziomu artystycznego i intensyfikacja działalności – pojawia się Koncert Niepodległościowy oraz audycje umuzykalniające Klasyka Wiecznie Młoda, nową formułę otrzymuje Koncert Wielkanocny, a orkiestra występuje na scenach miast ościennych oraz uczestniczy w ciekawych i wyjątkowych zdarzeniach artystycznych jak nagranie hymnów dla Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mielcu. W 2016 roku kameraliści proponują mielczanom nową inicjatywę – Koncert Karnawałowy „Słynne tanga i walce”, liczba muzyków formacji dobija do 25. W tym momencie dotychczasowa formuła przestaje wystarczać. Rozpoczynają się przygotowania do rozbudowy zespołu. Po 20 latach działalności Orkiestra Kameralna przechodzi do historii oddając schedę i dorobek nowopowstałej Mieleckiej Orkiestrze Symfonicznej. 8 października 2017 roku 34 muzyków niezmiennie pod batutą Franciszka Wyzgi otwiera nowy rozdział w dziejach mieleckiej kultury.