Kontakt

Dane Teleadresowe

Mieleckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Kościuszki 10
39 – 300 Mielec

NIP: 8171648781
REGON: 690491420

NRB: Bank Spółdzielczy w Mielcu
44 9183 0005 2001 0000 3740 0001