Mieleckie Towarzystwo Muzyczne

Informacje
CELE STATUTOWE

Mieleckie Towarzystwo Muzyczne powstało w roku 1997, a jego celem statutowym jest:

  • skupianie osób pracujących czynnie na rzecz rozwoju i upowszechniania muzyki poważnej i estradowej;
  • skupianie sympatyków muzyki i tworzenie podstaw organizacyjno – finansowych w celu rozwoju życia muzycznego mieszkańców miasta i regionu;
  • pomoc i promowanie młodych, utalentowanych twórców i wykonawców;
  • współdziałanie z władzami, instytucjami, szkolnictwem, organizacjami, ruchem związkowym w tworzeniu sprzyjających warunków dla dobra rozwoju artystycznego oraz upowszechniania muzyki poważnej w Mielcu i regionie.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie odczytów, koncertów, seminariów;
  • zorganizowanie i prowadzenie zawodowego zespołu muzycznego;
  • fundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się muzyków;
  • pomoc w organizowaniu kształcenia muzycznego;
  • pozyskiwanie sponsorów na prowadzenie działalności;
  • współpracę ze środkami masowego przekazu.
ZARZĄD

Piotr Wyzga

Prezes

Krystian Lach

Wiceprezes

Bernadetta Duszkiewicz

Sekretarz

Barbara Sztyler

Członek Zarządu

Grzegorz Ćwięka

Członek Zarządu
DANE ADRESOWE

Mieleckie Towarzystwo Muzyczne
ul. Kościuszki 10
39 – 300 Mielec

NIP: 8171648781
REGON: 690491420

NRB: Bank Spółdzielczy w Mielcu
44 9183 0005 2001 0000 3740 0001

tel: +48 737 88 91 88
email: mtm@orkiestra.mielec.pl
www.orkiestra.mielec.pl